Riktpriser Lösullsentreprenad
 

Sprutning av öppet vindsbjälklag

Kallvind / Hanbjälke 

Kallvindar isoleras genom en sk. öppen blåsning av isolering, nödvändiga förarbeten såsom luftspaltsskivor & gångbryggor monteras innan och avslutningsvis installeras ett lager isolering över hela ytan.  

Tjocklek
(mm)
Densitet
(kg/m3)
Pris ex.moms
(kr/m2)
Pris inkl.moms 25%
(
kr/m2)
Pris efter ROT-avdrag
inkl.moms 25% (kr/m2)
300 32 154 193 155
400 35 185 231 191
500 38 223 279 235
Förarbeten vid tilläggsisoleringPris /styck exkl.momsPris / styck Inkl.momsPris efter ROT-avdrag
Luftspalter i frigolit (1 meter)165206161
Gångbrygga 40cm bred (1 meter)320400303
Sarg runt uppstigningslucka490613458
Brandmatta runt murstock118514811187
Ny vindslucka med stege350043753625

Etableringsavgift

Etableringsavgift är en grundavgift som täcker transportkostnaderna

Etableringsavgift tillkommer med 900-2900 kr beroende på arbetets omfattning, geografiska läge och karaktär. Den blir mindre ju mer omfattande arbetet är och försvinner helt vid större arbeten

Sprutning av snedtak

Snedtak / Parallelltak / Ryggåstak - Lutning mer än 15 grader

Snedtak isoleras genom håltagning i plasten/ångbromsen alternativt om man kommer åt uppifrån kallvind. - Hålen tätas sedan med lösningsmedelsfria & typgodkända klisterlappar

Tjocklek
(mm)
Densitet
(kg/m3)
Pris ex.moms
(kr/m2)
Pris inkl.moms 25%
(
kr/m2)
Pris efter ROT-avdrag
inkl.moms 25% (kr/m2)
150 45 113 141 113
300 48 225 281 227
400 52 300 375 278
500 56 375 469 388

sprutning av golv

Golvbjälklag / Mellanbjälklag

Lösullen blåses med slang och golvet kan vara öppet eller med golvspån monterat till viss del, huvudsaken är att vi kommer fram med slangen lika långt som det ska isoleras.

Tjocklek
(mm)
Densitet
(kg/m3)
Pris ex.moms
(kr/m2)
Pris inkl.moms 25%
(
kr/m2)
Pris efter ROT-avdrag
inkl.moms 25% (kr/m2)
150 45 113 141 113
300 48 225 281 227

sprutning av väggar

Väggar

Blåses genom olika munstycken genom håltagning i plasten/ångbromsen - Hålen tätas sedan med lösningsmedelsfria & typgodkända klisterlappar

Tjocklek
(mm)
Densitet
(kg/m3)
Pris ex.moms
(kr/m2)
Pris inkl.moms 25%
(
kr/m2)
Pris efter ROT-avdrag
inkl.moms 25% (kr/m2)
120 55 150 188 146
170 55 213 266 206
220 55 275 344 266
315 55 394 493 382

Prisexempel
Tilläggsisolering av äldre byggnader

Sommarstuga byggd -60, Spån på vind, 40kvm -Uppsala
U-värde 0,54W/m2K

Tilläggsisoleras med 250mm, ingen takfotsventilation är nödvändig och vinden är för trång för att bygga gångbrygga, däremot monteras en brandmatta runt murstocken och ett par gavelventiler.
14000:- Inkl.moms, arbete & material
Avdrag för ROT -3500:-
10500:- efter ROT-avdrag Inkl.moms
Nytt U-värde 0,12W/m2K
Energibesparing 1800kWh/år

Villa byggd -69, Spån på vind, 70kvm -Enköping
U-värde 0,54W/m2K

Tilläggsisoleras med 300mm, en gångbrygga byggs längs med vinden och luftspaltsskivor monteras utmed takfot.

22500:- Inkl moms, arbete & material
Avdrag för ROT -5000:-
17500:- efter ROT-avdrag Inkl.moms
Nytt U-värde 0,11W/m2K
Energibesparing 3200kWh/år