Tilläggsisolering av äldre byggnader

Den renaste & billigaste energin är den som aldrig används!
 
En tilläggsisolering av vinden sänker uppvärmningskostnaden med mellan 25-50%, det blir tystare i huset och en jämnare temperatur i hela byggnaden. Ofta löser en tilläggsisolering av vinden även kalla golv pga att den varma luften nu stannar kvar i byggnaden i stället för att försvinna uppåt med insug runt golven som följd!
 
Kontakta oss för ett kostnadsfritt hembesök där vi gör en förbesiktning av byggnaden för att sedan komma med  förslag på lösningar samt kostnad i en skriftlig offert. Vi arbetar alltid med fasta priser för att undvika obehagliga överraskningar!