Offertformulär vid nybyggnation
 

  • Specificera ytor och tjocklek på dom olika byggnadsdelarna så utförligt som möjligt
  • Löpmeter, antal etc.

  • Telefonnummer som vi kan nå er på om vi behöver ställa kompletterande frågor
  • E-post dit offerten ska skickas
  • Om annan adress än ovan

  • Ev.ritningar, bilder etc som kan hjälpa oss att få en bra bild av arbetets omfattning
    (max 50 MB)