Prisexempel

Lösullsisolering av nybyggnation

ByggnadsdelTjocklek (mm)Densitet (kg/m3)Prisintervall (kr/m2)Kommentar
Öppet vindsbjälklag400-50038-40220-290Kallvind som går att krypa in på
Snedtak / Parallelltak150-60045-58650-990Håltagning  eller uppifrån kallvind
Golv / Mellanbjälklag150-32045500-700Underifrån eller uppifrån
Väggar120-32050-55850-1200Inifrån eller utifrån

Tilläggsisolering av äldre byggnader

Sommarstuga byggd -60, Spån på vind, 40kvm -Uppsala
U-värde 0,54W/m2K

Tilläggsisoleras med 250mm, ingen takfotsventilation är nödvändig och vinden är för trång för att bygga gångbrygga, däremot monteras en brandmatta runt murstocken och ett par gavelventiler.
14000:- Inkl.moms, arbete & material
Avdrag för ROT -3500:-
10500:- efter ROT-avdrag Inkl.moms
Nytt U-värde 0,12W/m2K
Energibesparing 1800kWh/år

Villa byggd -69, Spån på vind, 70kvm -Enköping
U-värde 0,54W/m2K

Tilläggsisoleras med 300mm, en gångbrygga byggs längs med vinden och luftspaltsskivor monteras utmed takfot.

22500:- Inkl moms, arbete & material
Avdrag för ROT -5000:-
17500:- efter ROT-avdrag Inkl.moms
Nytt U-värde 0,11W/m2K
Energibesparing 3200kWh/år